ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที


ชื่อเอกสาร : ประกาศ : เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กพนังป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหลังป่าช้า ถึงสวนนายสวัสดิ์ ศรีกันธา หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา ปริมาณสูง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   [ 20 สิงหาคม 2563 ]

รายละเอียดเอกสาร