ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที


 ชื่อเอกสาร : ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 07 กุมภาพันธ์ 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


ลงประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


 

  ย้อนกลับ