ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที


ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์บริษัท/ห้างร้านที่มีความประสงค์ขอยื่นเสนอราคาประกอบการพิจารณา   [ 04 กันยายน 2562 ]

รายละเอียดเอกสาร