เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61)   [ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร
  ย้อนกลับ