ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

SCAN QR CODE แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด

https://docs.google.com/forms/d/1nzPPwbrRYHQkVLvWsnhT7513FGZiEx53N67XeBQ_2UM/edit?usp=sharin


 
16 พฤศจิกายน 2563