ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563


 
07 สิงหาคม 2563