ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีจดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2563

จดหมายข่าว
ประจำเดือนมีนาคม 2563
**************************
ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาค พ.ศ. 2563


 
31 มีนาคม 2563