ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีแผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


 
19 มิถุนายน 2561


ไฟล์เอกสาร PDF