ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีประกาศ เรื่องเผยแพร่กา่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เผยแพร่กา่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


 
25 ตุลาคม 2561