ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  หรือข้าราชการประเภทอื่น  เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  4  ตำแหน่ง 4  อัตรา ดังต่อไป

  1. นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     จำนวน 1  อัตรา
  4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา

 
17 กรกฎาคม 2561


ไฟล์เอกสาร PDF