เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน

เลขคำร้องวันที่เรื่องสถานะ
110 พ.ย. 2560ไฟกิ่งเสียกำลังดำเนินการ
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1