ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีอำนาจหน้าที่ สสส.


  นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว
  หัวหน้าโครงการ


  นายมนตรี คำสอน
  ผู้จัดการโครงการ
  • วิชาการโครงการ
   • วิชาการโครงการ
  • การเงินและบัญชี


   นางอำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์
   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีโครงการ
   • การเงินและบัญชี
  • วิชาการ


   นางสาวกมลชนก อินวรรณ์
   พนักงานจ้างเหมาบริการ สสส.
   • วิชาการ

อำนาจหน้าที่ สสส.