ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีอำนาจหน้าที่ กองคลัง


  นางอำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • งานการเงินและบัญชี
   • งานการเงินและบัญชี
  • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

อำนาจหน้าที่ กองคลัง