ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

มอบชุดกันหนาว และเสื้อยืดให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
คุณพุทธินันท์ บัวแก้ว เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ได้มอบชุดกันหนาว และเสื้อยืดให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

 
18 มิถุนายน 2559