ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงานประจำปี 256422 ต.ค. 2563
2แผนการดำเนินงานประจำปี 25632 ม.ค. 2563
3แผนการดำเนินงานประจำปี 25622 ม.ค. 2562

1