ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1สิทธิของคนพิการ25 ม.ค. 2562
2กินแป้งอย่างไรไร้พุง6 ก.ย. 2559
3สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ5 ก.ย. 2559

1