ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256120 มี.ค. 2561
2สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256131 ม.ค. 2561
3สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256029 ธ.ค. 2560
4สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 255931 ส.ค. 2560
5สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256031 พ.ค. 2560
6สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256028 เม.ย. 2560
7สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256031 มี.ค. 2560
8สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256031 ม.ค. 2560
9สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 255930 ธ.ค. 2559
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 255931 พ.ค. 2559
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 255931 มี.ค. 2559
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255929 ก.พ. 2559
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 255830 ธ.ค. 2558
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 255830 พ.ย. 2558
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 25582 พ.ย. 2558

1