ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256314 ธ.ค. 2563
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256313 ส.ค. 2563
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 256318 พ.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ. 256314 ก.พ. 2563
5ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.256313 ก.พ. 2563
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256218 มิ.ย. 2562
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256229 เม.ย. 2562
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256223 เม.ย. 2562
9ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.256214 ก.พ. 2562
10รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 27 ธ.ค. 2561
11รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 30 ส.ค. 2561
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256127 ส.ค. 2561
13รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256117 ส.ค. 2561
14รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256117 ส.ค. 2561
15รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25611 พ.ค. 2561
16ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.256120 ก.พ. 2561
17รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 15 ก.พ. 2561

1