ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256218 มิ.ย. 2562
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256229 เม.ย. 2562
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256223 เม.ย. 2562
4ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปี พ.ศ. 256219 ก.พ. 2562
5รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 15 ก.พ. 2562
6รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 27 ธ.ค. 2561
7รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 30 ส.ค. 2561
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256127 ส.ค. 2561
9รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25611 พ.ค. 2561
11กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.256120 ก.พ. 2561

1