ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อาคาร ศพอส.)26 ม.ค. 2561
2แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 111 ม.ค. 2561
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงผิวจราจร)18 ธ.ค. 2560
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลานกีฬา)6 ธ.ค. 2560
5แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256116 พ.ย. 2560
6แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256111 ต.ค. 2560
7แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 410 ต.ค. 2560
8แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 314 ก.ค. 2560
9แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 224 เม.ย. 2560
10แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 118 ม.ค. 2560
11แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256021 ต.ค. 2559
12แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256021 ต.ค. 2559
13แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255915 ต.ค. 2558
14แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 255915 ต.ค. 2558

1