ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 256331 มี.ค. 2563
2รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง8 พ.ค. 2562
3รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนา อบต.ทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ 255930 ธ.ค. 2559

1