ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ก.ย. 2563
2ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256428 ก.ย. 2563
3ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25632 ต.ค. 2562
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 ต.ค. 2562
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลุท่งรวงทอง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.25618 พ.ย. 2560

1