ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

คลิ๊ก : SCAN QR CODE แบบสอบถามความพึงพอใจ อบต.ทุ่งรวงทอง

https://docs.google.com/forms/d/1XSxby1SkZCV53bSH_P8NVwZQs-MOao5K_TKzm9VRuO8/viewform?edit_requested=true