ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

สนามกีฬา-ลานกีฬา ในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงมอง

1. สนามกีฬากลางอบต.ทุ่งรวงทอง

2. สนามกีฬาหมู่ที่ 1 บ้านกลาง