ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

คำสั่ง : มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

กรุณาคลิ๊กเปิดไฟล์

http://www.trt.go.th/fileupload/files/tb_files_180_2020-07-30_319790.pdf