ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรุณาคลิ๊ก

http://www.trt.go.th/fileupload/files/tb_files_174_2020-07-29_123197.pdf