ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที
นายจตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


นายมนตรี คำสอน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายนิวัต สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศราวุฒิ มหาโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา