ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมการดำเนินงานของโครงการขุดลอกลำเหมืองเย็น หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ถึงหมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมการดำเนินงานของโครงการขุดลอกลำเหมืองเย็น หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ถึงหมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัย)


 
18 ตุลาคม 2562