เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
เนื่องด้วยวันต่อต้านยาเสพติดโลก นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว (นายกอบต.ทุ่งรวงทอง) นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ จนท. พนง. ส.อบต. กำนัน-ผญบ. ผู้นำชุมชน ประชาชน ต.ทุ่งรวงทอง ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 
26 มิถุนายน 2560