ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
เนื่องด้วยวันต่อต้านยาเสพติดโลก นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว (นายกอบต.ทุ่งรวงทอง) นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ จนท. พนง. ส.อบต. กำนัน-ผญบ. ผู้นำชุมชน ประชาชน ต.ทุ่งรวงทอง ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 
26 มิถุนายน 2560