ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดากดารารัตน์)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม : จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ อบต.ทุ่งรวงทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จนท. พนง. ลูกจ้าง ส.อบต. กำนัน-ผญบ. รพ.สต.บ้านเตาไห อสม. อผส. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และได้คุณศรีวรรณ์ กาวีผาบ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พช.อ.แม่วาง) และ คุณสำเนียง สุขรื่น (กศน.อ.แม่วาง) เป็นวิทยากรฝึกงาน

 
24 มิถุนายน 2560