เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการเนื่องด้วยวันต่อต้านยาเสพติดโลก นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว (นายกอบต.ทุ่งรวงทอง) นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ จนท. พนง. ส.อบต. กำนัน-ผญบ. ผู้นำชุมชน ประชาชน ต.ทุ่งรวงทอง ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
26 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม : จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ อบต.ทุ่งรวงทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จนท. พนง. ลูกจ้าง ส.อบต. กำนัน-ผญบ. รพ.สต.บ้านเตาไห อสม. อผส. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และได้คุณศรีวรรณ์ กาวีผาบ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พช.อ.แม่วาง) และ คุณสำเนียง สุขรื่น (กศน.อ.แม่วาง) เป็นวิทยากรฝึกงาน
24 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา เป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และได้รับเกียรติจาก จนท.พัฒนาชุมชน กศน.อ.แม่วาง และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอน จัดขึ้นเมือวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
21 มิถุนายน 2560

บริการรับชำระภาษี ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2560 ณ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 
23 กุมภาพันธ์ 2560

27 มกราคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
12 สิงหาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองอ. แม่วางจ. เชียงใหม่ ในพื้นที่อ. แม่วางและต. ทุ่งรวงทอง
04 สิงหาคม 2559

13 กรกฎาคม 2559


27 มิถุนายน 2559

ผู้บริหารและพนักงาน อบต.ทุ่งรวงทอง ผู้บริหารและพนักงาน อบต.ทุ่งรวงทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
16 มิถุนายน 2559


16 มิถุนายน 2559


16 มิถุนายน 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)