ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งรวงทอง ทั้งหมด,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้มอบหมายให้พนักงานสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งรวงทอง ทั้งหมด
------------------------
ตามแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562
------------------------
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของบ้าน ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.สำเนาโฉนดที่ดิน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
5.เอกสารซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ....

18 ตุลาคม 2562

ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมการดำเนินงานของโครงการขุดลอกลำเหมืองเย็น หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ถึงหมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมการดำเนินงานของโครงการขุดลอกลำเหมืองเย็น หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ถึงหมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัย)

18 ตุลาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนาสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง นำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนาสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดแพะประทานพร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปี๊

18 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
-------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อตรวรจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันปรึกษาหารือ การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

17 ตุลาคม 2562

พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

13 ตุลาคม 2562
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
นำโดย นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่วาง จังหัวดเชียงใหม่

13 ตุลาคม 2562

ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วาง
นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในพิธี

13 ตุลาคม 2562

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตอบต.ทั้งหมด,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

กองคลัง ได้จัดส่งพนักงานสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตอบต.ทั้งหมด ตามแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระว่างวันที่ 8 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของบ้าน ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.สำเนาโฉนดที่ดิน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
5.เอกสารซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและให้ความร่วมมือด้วยค่ะ....

09 ตุลาคม 2562

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
**************
นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายสำราญ ศรีเรือน ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง ,คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ , นายศรีมูล ใส่แปง ประธานผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง ,ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง และนักเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 184 คน
***************
ร่วมต้อนรับ "คณะศึกษาดูงาน" จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด นำทีมคณะศึกษาดูงานโดย นายณพลเดช ปันเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง จำนวน 60 คน อย่างคึกคัก พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 2 ตำบล
****************
โดยได้รับความร่วมมือจาก
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาไห มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
2. กศน.อำเภอแม่วาง โดยนางอุทัยวรรณ นันต๊ะเครือ ครู กศน.ประจำต.ทุ่งรวงทอง นำกิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์ไม้กวาดด้วยพวดพลาสติก
3. กิจกรรมออกกำลังกาย โดย นางทองคำ ใส่แปง พร้อมคณะทีมงาน
****************
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
ขอกราบขอบพระคุณผู้ใจบุญโรงทานอาหารทุกท่านดังต่อไปนี้
1. คุณนิพันธ์ - คุณบัวจันทร์ อิ่นแก้ว พร้อมครอบครัว
2. คุณอิสรีย์ อิ่นแก้ว ร้านโกดังขนม จ.ลำพูน
3. คุณธิดา อินตุ่น พร้อมครอบครัว
4. คุณ อมร หล้าอี่ พร้อมครอบครัว
5. คุณจันทร์หอม สมมะนาศักดิ์ พร้อมครอบครัว
6. คุณประไพ ชัยศรี พร้อมครอบครัว
7. กลุ่มข้าวแต๋น คุณทองคำ ใส่แปง พร้อมทีมงานสมาชิกกลุ่ม
ที่ได้จัดเตรียมอาหาร ขนม และของว่าง ฯลฯ มาตั้งโรงทานเพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้อิ่มท้องกันอย่างถ้วนหน้า
หากผิดพลาดขาดตกบกพร่องรายชื่อท่านใด และการต้อนรับคณะศึกษาดูงานขาดตกบกพร่องสิ่งใด ขอกราบอภัยทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

08 ตุลาคม 2562

พิธีเปิด "โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562",องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาไห อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

20 กันยายน 2562

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง อ.แม่วาง จ.ชม. ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง อ.แม่วาง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง อ.แม่วาง จ.ชม. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.ชม. โดยมีผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลแม่วาง สสอ.แม่วางและรพ.สต.เครือข่าย ผู้แทน อสม. และจิตอาสาทุกตำบล รวมทั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่วาง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลงานการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง อ.แม่วาง เพื่อจัดทำแผนงานในปี 2563 พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและแก้ไขในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง อ.แม่วาง ในคราวต่อไป

12 กันยายน 2562

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และทบทวนบทบาทและหน้าที่ของ กลุ่มอผส.,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง (ศพอส.)

คุณพุทธินันท์ บัวแก้ว (ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่) ได้ให้เกียรติและเสียสละเวลามาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และทบทวนบทบาทและหน้าที่ของ กลุ่มอผส. ตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 กันยายน 2562

งานโรงเรียนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

3 กันยายน 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ อุปสรรค ปัญหา และแนวทางในการดำเนินในปีต่อไป โดยมีคุณพุทธินันท์ บัวแก้ว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เป็นผู้วิเคราะห์การถอดบทเรียนฯ ในครั้งนี้ ในฐานะที่ปรึกษางานด้านผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

 

03 กันยายน 2562

พิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

14 สิงหาคม 2562
นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง (สปสช.) จัดทำโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทุ่งรวงทอง

14 สิงหาคม 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

12 สิงหาคม 2562
นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำสมาชิกสภา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในพิธี

12 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง (สปสช.),องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง (สปสช.) โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาไห มาให้ความรู้และเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

09 สิงหาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)